Skip to content

Бихте ли изкачили тази българска екопътека?

От лятото на 2015 в България функционира една изключително интересна и особена предизвикателна екопътека – Дяволската екопътека. Намира се край родопското село Борино и обхваща територия от около 20 кв.км. По маршрута могат да се разгледат вековни гори, скални арки, скрити водопади, планински извори и страховити участъци от ждрело на река Чатак дере. 

Пътеката е с две стартови точки: северна (северен паркинг) на 1 км източно от с. Борино и южна (южен паркинг) до водослива на Чатак дере с Буйновска река. 

Най-удобен е достъпът откъм с. Борино – от изградения Музей на катрана в местността Чатака. На 5 км югоизточно от селото има паркинг, от който може да се тръгне в южна посока по маркирана пътека. След 1,2 км (20-25 минути)  се пресича река Чатак дере и се навлиза във вековна гора. От дървения мост до скалният феномен „Дяволски мост“ са 1300 метра (15-20 минути). Това е най-атрактивната част от маршрута. Преминаването под естествения скален „Дяволски мост“ (Шейтан кьопрю) и през стеснения ждреловиден участък е по дървени платформи, захванати със стоманени конзоли за скалите.    

Дяволският мост представлява скална арка, издълбана за милиони години от водите на река Чатак дере. Височината на моста е 18 м до нивото на водата, отворът е около 6 метра, а дебелината на скалата – 3-4 метра. От моста могат да се видят участъци от страховитото ждрело на река Чатак дере. На 30-тина метра след моста по течението на реката има дървена беседка. След 30-35 минути по маршрута се достига до каскада от водопади – „Скритите водопади“. Маршрутът завършва при южната стартова точка – водослива на р. Чатак дере с Буйновска река (асфалтов път по Буйновско ждрело) и до информационен пункт.  

По маршрута на екопътеката има информационни кабини, няколко чешми в нестандартен архитектурен стил, обзорни площадки с изгледи към скалните венци и отвесната скала на вр. Ушите (Орлово око) – 1502 метра, заслони с типична родопска архитектура, множество платформи и дървени мостове.

източник: Economy